Inschrijven bij Sportcentrum Woerden

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Inschrijfvoorwaarden

  • Het lidmaatschap gaat in op de datum van de 1e les.
  • De contributie moet aan het begin van iedere abonnementsperiode voldaan worden. Een abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Gedurende de looptijd van het lidmaatschap bestaat de verplichting om het lesgeld volgens de geldende tarievenlijst te voldoen, ook al is men op de betreffende les niet aanwezig.
  • Sportcentrum Woerden heeft het recht om 1 x per kalenderjaar de tarieven aan te passen.
  • Het overeengekomen lidmaatschap kan minimaal één maand vóór het aflopen van de abonnementsperiode worden opgezegd of gewijzigd. Contributie van een lopende abonnementsperiode wordt niet terugbetaald. Een opzegging, of wijziging moet schriftelijk geschieden. Naar alle redelijkheid te beoordelen door de leiding van het sportcentrum, kan op medisch advies,  maar nooit met terug werkende kracht het lidmaatschap tussentijds worden beëindigd.
  • Indien het lid niet tijdig heeft betaald, deelt het sportcentrum hem/haar dit mede en stelt daarbij een nieuwe termijn van betaling vast. Is ook binnen de nieuwe afgesproken termijn niet betaald dan is het lid zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, en behoudt de leiding van het sportcentrum zich het recht om vordering desnoods uit handen te geven aan een incassobureau.
  • Het lid zal de geleerde kennis alleen gebruiken onder sportvorm en in clubverband. Het lid verklaart geheel op eigen risico de trainingen te volgen. Het sportcentrum is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of in ongerede geraakte eigendommen en ongevallen, die men, als gevolg van deel name aan het betreffende onderricht en/of wedstrijden eventueel overkomt. Sportkeuring valt onder eigen verantwoordelijkheid. Via het Sport Medisch Adviescentrum bij u in de buurt kunt u eventueel een afspraak maken.
  • 1 maand opzegtermijn voor het aflopen van de abonnementsperiode!
  • Bij inschrijving zijn de inschrijfkosten €25,- en de ledenpas € 7,50